Firma powstała 1 września 2009r. Stale staramy się być wyjątkową firmą.TDK KRUK Sp. z o.o. koncentruje się na dostrczaniu wysokiej jakości produktów i usług dla naszych klientów. Dodatkowo,nasze wysiłki wykraczają poza dostarczanie wyjątkowych produktów i usług tym, którzy ich potrzebują. TDK KRUK Sp. z o.o. wdraża strategię, aby przyspieszyć rozwój poprzez innowację i wzmacnianie możliwości współpracy i organizacji.TDK KRUK Sp. z o.o. stale poszukuje możliwości rozwoju technologii i produktów, które będą miały większy wpływ na bezpieczeństwo pracowników.TDK KRUK Sp. z o.o. prowadzi badania i bierze udział w wielu inicjatywach. Stale i prężnie rozwijamy naszą branżę a tym samym udzielając pomagamy społeczeństwu, czego efektem są poniższe dokumenty "dyplomy" ukazujące zaangażowanie firmy w wielu aspektach m.in. sportowych, społeczno-kulturalnych itp.